FANDOM


Rudy i produkty

Vinteum Dust

2014-02-17 16.01.24

Przepalanie w piecu.Vinteum Ore jest powszechnie występującą rudą zarówno w zwykłym świecie, jak i Twilight Forest. Po przepaleniu orzymujemy Vinteum dust, które jest składnikiem wielu recept i zaklęć.


Zastosowanie

2014-02-16 21.04.12

Caster

6x Stone

1x Vinteum Dust

2x Arcane Ash

Caster Rune

3x Blank Rune                 1x Vinteum Dust

3x Stone

2x Arcane Ash


2014-02-16 21.04.26
Summoner

4x Obsidian

4x Gold Ingot

1x Vinteum Dust

Calefactor

4x Stone                           1x Redstone

2x Lapis Lazuli

1x Vinteum Dust


2014-02-16 21.04.29
Keystone Receptacle

4x Stone Bricks                2x Eye of Ender

2x Vinteum Dust

1x Ender Essence

Astral Barrier

4x Cobblestone Wall        2x Eye of Ender

2x Vinteum Dust

1x Pure Essence


2014-02-16 21.04.32
Keystone Chest

6x Wood Planks

2x Blank Rune

1x Vinteum Dust

Mana Battery

4x Chimerite

4x Vinteum Dust

1x Arcane Ash


2014-02-16 21.04.35
Magic Wall

1x Stone

2x Vinteum Dust


Crafting Altar

1x Vinteum Dust

1x Stone2014-02-16 21.04.37
Vinteum Torch

1x Vinteum Dust

1x Stick


Redstone Inlay

8x Redstone

1x Vinteum Dust2014-02-16 21.04.41
Vinteum Block

9x Vinteum DustCrystal Wrench

3x Iron Ingot                 1x Blue Orchid

1x Vinteum Dust

1x Desert Nova


2014-02-16 21.41.56
Novice Spell Staff

1x Lesser Focus

1x Stick

1x Vinteum Dust

Keystone

4x Gold Ingot

4x Iron Ingot

1x Vinteum Dust


2014-02-16 21.04.46
Mana Focus

2x Vinteum Dust

1x Standard Focus


Binding Catalyst: Axe

6x Slimeball

1x Golden Axe

2x Vinteum Dust


2014-02-16 21.04.50
Binding Catalyst: Pickaxe

6x Slimeball

1x Golden Pickaxe

2 Vinteum Dust

Binding Catalyst: Shovel

6x Slimeball

1x Golden Shovel

2x Vinteum Dust


2014-02-16 21.04.53

Binding Catalyst: Hoe

6x Slimeball

1x Golden Hoe

2x Vinteum Dust2014-02-16 21.05.15
Blue Chalk

1x Paper                                  1x Clay

1x Vinteum Dust                       1x Flint

1x Lapis Lazuli / Blue Dye

Purified Vinteum Dust

1x Blue Orchid                          1x Arcane Ash

1x Desert Nova

1x Vinteum Dust


2014-02-16 21.05.18
Greater Mana Potion

1x Vinteum Dust

1x Standard Mana PotionArcane Ash

2014-02-16 22.05.10
Arcane Compound

2x Stone

2x Netherrack

2x Glowstone

2x Redstone


2014-02-17 16.21.55
Zastosowanie

2014-02-16 22.10.14
Essence Refiner

5x Wooden Planks           1x Arcane Ash

2x Obsidian

1x Diamnond

Caster

6x Stone

1x Vinteum Dust

2x Arcane Ash


2014-02-16 22.10.19

Caster Rune

3x Blank Rune                 1x Vinteum Dust

3x Stone

2x Arcane Ash

Crystal Pillar

5x Stone

1x Diamond

1x Arcane Ash


2014-02-16 22.10.22
Mana Battery

4x Chimerite

4x Vinteum Dust

1x Arcane Ash

Iron Inlay

8x Iron ingot

1x Arcane Ash2014-02-16 22.10.27
Magic Broom

2x Stick

2x Arcane Ash

1x Hay Bale

Journeyman Spell Staff

1x Arcane Ash

1x Stick

1x Standard Focus


2014-02-16 22.10.30
Greater Focus

4x Arcane Ash

2x Purified Vinteum Dust

1x Standard Focus2014-02-16 22.10.38
Red Chalk

1x Paper                              1x Clay

1x Arcane Ash                      1x Flint

1x Rose Red / Red Dye / Spray Can (Red)

White Chalk

1x Paper                              1x Clay

1x Arcane Ash                      1x Flint

1x Bone Meal / White Dye / Spray Can (White)


2014-02-16 22.10.43
Purified Vinteum Dust

1x Blue Orchid                      1x Arcane Ash

1x Desert Nova

1x Vinteum Dust

Epic Mana Potion

1x Arcane Ash

1x Greater Mana Potion2014-02-16 22.10.51
Deficit Crystal

1x Eye of Ender

1x Diamond

1x Arcane AshPurified Vinteum Dust

2014-02-16 22.53.01

Mixujemy

Purified Vinteum Dust

1x Blue Orchid

1x Desert Nova

1x Vinteum Dust

1x Arcane AshZastosowanie

2014-02-16 22.53.09
Gold Inlay

8x Gold Ingot

1x Purified Vinteum Dust


Master Spell Staff

1x Greater Focus

1x Stick

1x Purified Vinteum Dust


2014-02-16 22.53.17
Crystal Phylactery

2x Glass                                      1x Moonstone

1x Magic Wall

1x Purified Vinteum Dust

Greater Focus

4x Arcane Ash

1x Standard Focus

2x Purified Vinteum Dust


2014-02-16 22.53.22
Binding Catalyst: Sword

6x Slimeball

2x Purified Vinteum Dust

1x Golden Sword2014-02-16 22.53.27
Legendary Mana Potion

1x Purified Vinteum Dust

1x Epic Mana Potion
Chimerite

2014-02-17 12.43.01

Chimerite jest często występującą rudą o tęczowych, ciągle się zmieniających barwach. Jest składnikiem zaklęć bazujących na przemianach i iluzjach.
Zastosowanie

2014-02-17 12.55.24
Essence Conduit

4x Stone

1x Chimerite


Mana Battery

4x Chimerite

4x Vinteum Dust

1x Arcane Ash


2014-02-17 12.55.27
Particle Emitter

4x Chimerite

1x Illusion Block


Everstone

2x Chimerite

2x Blue Topaz

1x Stone


2014-02-17 12.55.29
Chimerite Block

9x ChimeriteIllusion Block

4x Chimerite

4x Black Rune2014-02-17 12.55.32
Ethereal Illusion Block

4x Chimerite

4x Black Rune

1x Glass

Magitech's Staff

1x Mana Focus

1x Stick

1x Chimerite


2014-02-17 12.55.35
Infused Essence Potion

1x Chimerite

1x Tarma Root

1x Bucket of Liquid EssenceBlue Topaz

2014-02-17 13.35.59

Niebieski topaz jest stosunkowo czesto wystepującym surowcem.

Używany przez magów do skupiania esencji.
Zastosowanie

2014-02-17 13.36.31
Occulus

3x Stone Brick          1x Glass

2x Coal

1x Blue Topaz

Everstone

2x Chimerite

2x Blue Topaz

1x Stone


2014-02-17 13.36.36
Blue Topaz Block

9x Blue Topaz

Moonstone

2014-02-17 13.52.37
Patrząc nocą w niebo, mozna dostrzec spadające meteoryty, Zawierają one cenny surowiec Moonstone. Meteoryty spadają z największą częstotliwością podczas pełni księżyca. Im bliżej dnia, tym częstotliwosc maleje. Moonstone oprócz recept, jest tez składnikiem niekŧórych zaklęć.
Zastosowanie

2014-02-17 13.52.55
Moonstone Block

9x MoonstoneCrystal Phylactery

2x Glass                               1x Moonstone

1x Magic Wall

1x Purified Vinteum Dust

Sunstone

2014-02-17 14.32.02

Sunstone jest minerałem występującym w lawie. Znaleźć go mozna zarówno w zwykłym świecie jak i piekle. Wykorzystywany jest jako bloki nasadowe do Nexusów i Crafting Altar oraz jako komponenty do zaklęć.
Zastosowanie

2014-02-17 14.32.13
Sunstone Block

9x Sunstone

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.